NRC opinie artikel: Prof. dr. Elselijn Kingma, November 8, 2012

 

 

Vrouwenquotum overwint Vooroordelen

"Een vrouwenquotum kan helpen bij het doorbreken van stereotype beelden die iedereen heeft over werk en carrière. Ook ik, schrijft Elselijn Kingma." (pdf-version)

 

The response of Martin Peterson: pdf-version.

 

 

For further information and sources, see

https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/ [EN]
https://implicit.harvard.edu/implicit/netherlands/ [NL]

http://www.biasproject.org/
http://www.biasproject.org/recommended-reading-psychology