Ethics Support for Research Projects and Proposals

(Nederlandse versie beneden)

 

 

ethics@tue.nl

 

 

 

How can we help?

As part of large funding bids we can help to formulate, predict and anticipate possible ethical and social aspects of the proposed technology. This can mean as little as offering help and advice during the writing of the proposal. But it could also mean adding an integrated ethical, legal or social component to the proposed research. The latter could consist of, for example, shared supervision of an AIO, involvement of our staff members with the research, or the pursuing of a separate funding source.  

If questions about the ethical or social aspects of future technologies arise during research, then we can help to think this over, offer advice, or perhaps even start a research project. 

 

Advantages

1) Improved Chance of Success of Funding Bids

International funding bodies are placing an increasing emphasis on interdisciplinarity and social impact. Demonstrating that the possible social and ethical aspects of a developing technology have been considered at an early stage or, even better, as an integrated component of the research and development plan, will positively influence the appraisal of a funding request.  

2) Improvements to Research and Development

When innovations are launched into society, moral and social objections can from considerable and unforeseen barriers. At that time, it is often too late to make adjustments to the innovation. In some cases such social and moral barriers can result in a complete failure of implementation. By anticipitating these barriers in the research and development phases, when adjustments to the technology are still possible, a better product and implementation can be ensured. Examples of possible concerns include not only privacy and social intergration, but also the sensitivity and specificity of diagnostic systems, which are often a crucial factor in their eventual use and social acceptability.

3) Improved Implementation  

Anticipating possible social and moral objections to technological innovations is a good way to prepare for the possible social discussion following the introduction of a product. Such discussions can be a crucial factor in the acceptability and implementation of an innovation, and it is advisable to take a pro-active approach to them. 

 

What we do not do

We cannot give ethical approval for research. Nor can we make official pronunciations about the ethical or legal aspects of the research itself. If you are doing research that involves human or animal research subjects there will be a contact person in your faculty or department that you should get in touch with.

 

 

 

Waar kunnen wij bij helpen?

Bij het indienen van grote onderzoeksvoorstellen kunnen wij helpen maatschappelijke en morele aspecten van de voorgestelde ontwikkelde technologie te formuleren, voorspellen en ondervangen. Dit kan zich beperken tot advies en hulp in het aanvraagstadium, maar het kan ook de moeite waard zijn om bij een voorgesteld onderzoek een ethische, juridische en/of maatschappelijke component te integreren, bijvoorbeeld door gedeelde supervisie, betrokkenheid van onze faculteit tijdens het onderzoek of het aanvragen van extra of aparte onderzoeksgelden. 

Als er tijdens bestaand onderzoek vragen opkomen over of naar aanleiding van de ethische of maatschappelijke aspecten van toekomstige technologie kunnen wij helpen daarover na te denken, van advies dienen, of er onderzoek naar doen.

 

Voordelen

1) Grotere slagingskans van onderzoeksaanvraag.

De financieerders van onderzoek leggen een steeds grotere nadruk op interdisciplinariteit en valorisatie. Laten zien dat je hebt nagedacht over de mogelijke morele en maatschappelijke aspecten van een te ontwikkelen innovatie, en laten zien dat je van plan bent dit te blijven doen – bijvoorbeeld door het een integrale component van de onderzoeksfase te maken – zal de beoordeling van een onderzoeksaanvraag positief beinvloeden. 

2) Verbeterd onderzoek en ontwikkeling

Bij het ingebruik nemen van een innovatie ontstaan soms onverziene morele bezwaren en maatschappelijke problemen, maar op dat moment is het meestal te laat om de innovatie nog aan te passen. In sommige gevallen kan dit leiden tot het falen van een product. Door reeds in de onderzoeks en ontwikkelfase deze problemen te anticiperen, wanneer er nog aanpassingen gedaan kunnen worden, kan een betere innovatie ontstaan. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan vragen over, bijvoorbeeld, privacy en sociale integratie, maar ook de sensitiviteit en specificiteit van diagnostische meetapparatuur is vaak een cruciale factor in het uiteindelijke nut en acceptatie ervan.

3) Verbeterde Valorisatie

Wanneer een innovatie in de maastchappij geintroduceerd wordt onstaat er vaak een maatschappelijke discussie die onvoorziene kanten op kan gaan. Door deze discussie te anticiperen kan zij de juiste kant opgestuurd worden, wat leidt tot een geslaagde valorisatie van de innovatie.

 

Wat doen wij niet?

Wij kunnen geen onderzoek goedkeuren, of officiele uitspraak doen over de ethische of juridische aspecten van een onderzoek zelf. Als je onderzoek doet met bijvoorbeeld proefpersonen of proefdieren dan moet je contact opnemen met de relevante contact persoon hiervoor in je faculteit.